Supervision

Individuel og gruppesupervision til psykologer, læger og tværfagligt personale


En af mine primære arbejdsopgaver i psykiatrien har været at supervisere egen faggruppe, læger samt tværfagligt personale. De sidste 4 år af min ansættelse på Psykiatrisk Center Ballerup superviserede jeg mellm 12 og 15 timer ugentligt. 


Supervisionens overordnede formål er at sikre læring og at fremme kvalificeret udvikling og fastholdelse af supervisandens faglige kompetencer og kliniske forståelse. Supervision frembringer nye perspektiver og tydeliggør mulige løsninger med henblik på at sikre høj kvalitet i udøvelsen af en specifik profession.


Opmærksomhed kan rettes mod to områder, som begge kan adresseres i den enkelte supervisionsgang: 1. sagsrelateret med fokus på faglige problematikker og etiske dilemmaer, 2. supervisandens emotionelle behov og håndtering af egne reaktioner på patienten/klienten. Supervision er altid rettet mod arbejdsrelaterede problematikker og derfor ikke mod en enkelt supervisands eventuelle personlige problematikker.


I gruppesupervision tilpasses supervisionen til gruppens behov, da udgangspunktet for læring kan være meget forskelligt.


Jeg superviserer indenfor kognitiv adfærdsterapi (KAT), dialektisk adfærdsterapi (DAT) og/eller motivationssamtalen (MI).


Psykologer

Som godkendt Supervisor i Psykoterapi tilbyder jeg supervision af psykologer på vej mod:


  • Autorisation
  • Specialistgrad
  • Supervisorgodkendelse


Læger

Jeg er godkendt supervisor i Dansk Psykiatrisk Selskab og kan således tilbyde læger supervision, som er i gang med specialisering.


Tværfagligt personale

I forbindelse med mit virke i psykiatrien har jeg opnået stor erfaring med supervision af tværfaglige grupper bestående af sygeplejersker, assistenter, fysioterapeuter, diætister og andet sundhedspersonale.


Hold

Yderligere information følger.