Terapi

Individuelle samtaler

I de individuelle samtaler kan du få hjælp til at håndtere de problemstillinger og udfordringer, som kan være svære at klare selv. Fokus for samtalerne er både, hvad der har startet og hvad der vedligeholder dine udfordringer samt hvilke konsekvenser disse har for dig. Fokus er også på problemløsning ved brug af specifikke teknikker, du kan anvende i din dagligdag.


Vi starter forløbet med at afklare en fælles ramme og med at sætte konkrete mål, og vi vil løbende evaluere forløbet med henblik på at sikre, at terapien har den rigtige retning, så du opnå de ønskede resultater.


Jeg har mange års erfaring fra både primærsektoren og psykiatrien indenfor følgende områder:


 • Depression og tristhed
 • Panikangst
 • Helbredsangst
 • Generaliseret angst
 • Præstations- og eksamensangst 
 • OCD
 • Stress og udbrændthed
 • Sorg
 • Krise og belastning
 • Selvværdsproblematikker og ensomhed
 • Spiseforstyrrelser
 • Personlig udvikling
 • Forandring, inspiration og nye strategier

Pårørendesamtaler

Som pårørende til et menneske med psykiske udfordringer kan du selv opleve svære følelser, som for eksempel magtesløshed, frustration, utilstrækkelighed, angst og vrede.


Du kan være i tvivl om, hvad der det rigtige at sige og gøre. Ting som bliver sagt og gjort i den allerbedste mening bliver måske misforstået og kan føre til et yderligere pres.


Pårørendesamtaler kan både være del af et igangværende terapeutisk forløb eller et individuelt forløb, og jeg har, fra psykiatrien, stor erfaring med begge.

Parsamtaler

Hvis I som par oplever, at jeres forhold er præget af skænderier, konflikter og uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre kan et parterapeutisk forløb være en mulig løsning.